O nás

Sme novozaložená jazyková škola zameraná na prípravu študentov do nekompromisného trhu práce.

Problematiku nedostatočnej jazykovej prípravy absolventov sme spozorovali počas práce v medzinárodných firmách. Medzinárodné firmy zo SR majú reálne problémy prijať zamestnancov z dôvodu chýbajúcich komunikačných schopností v cudzom jazyku.

Sme zameraní na prípravu študentov na trh práce kde úspech bez jazykového zázemia nie je umožnený ani tým najkvalifikovanejším vo svojom odbore.

Naše metódy zahŕňajú rýchly progres so zameraním na:

- komunikačné schopnosti,

- vystupovanie,

- prezentačné zručnosti,

- vyjednávacie schopnosti

- jazykové zázemie potrebné pre dennú prácu a vycestovanie do zahraničia.

Naším cieľom je, aby študenti vedeli nadobudnuté znalosti využiť v praxi, nebáli sa rozprávať a robiť aj chyby (bez nich to nejde).

Vďaka našim skúseným lektorom docielite rýchly pokrok a výučba vás bude zaručene aj baviť.